عمليات ,انجام ,نيروهاي ,تاريخ ,آزاد ,خرمشهر ,تاريخ 1359 ,تدابير سنجيده ,عمليات تدابير ,ادامه عمليات ,منظور نشده ,عمليات تدابير سنجيده ,ادامه عملي
مدتي پس از اشغال خرمشهر، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد. تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، ليكن چون براي حفظ دست آوردها و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، مراحل بعدي آن اجرا نشد و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند.


مدتي پس از اشغال خرمشهر، ركود محسوسي بر جبهه ها حاكم گرديد. تا اينكه در تاريخ 1359/10/15 اولين عمليات با نام "نصر" براي آزادسازي اين شهر انجام شد كه مرحله اول آن موفقيت هاي بسياري داشت، ليكن چون براي حفظ دست آوردها و ادامه عمليات تدابير سنجيده اي منظور نشده بود، مراحل بعدي آن اجرا نشد و نيروهاي عمل كننده به مواضع قبلي خود بازگشتند. در تاريخ 1359/10/20 نيز عمليات ديگري با نام "توكل" در شمال آبادان انجام شد تا با عقب راندن نيروهاي دشمن از شرق كارون و تعقيب آنها در غرب اين رودخانه تا نوار مرزي، هم آبادان از حصر درآيد، هم خرمشهر آزاد شود.

منبع:http://navideshahed.com

 

منبع اصلی مطلب : اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال
برچسب ها : عمليات ,انجام ,نيروهاي ,تاريخ ,آزاد ,خرمشهر ,تاريخ 1359 ,تدابير سنجيده ,عمليات تدابير ,ادامه عمليات ,منظور نشده ,عمليات تدابير سنجيده ,ادامه عملي
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : خرمشهر چگونه آزاد شد؟